Injudan FMRS

Välkommen till Free Market Road Show II
Icke förutsedda konsekvenser av regleringar: Vad har vi glömt sedan 1989?
Torsdag 10 juni kl 17.00 – 18.00
Efter kommunismens och planekonomins fall i öst och Centraleuropa 1989 lärde sig de flesta politiker att se marknadsekonomi som framtiden. Idag ser vi dock en ökad tilltro till statliga lösningar. Nya EU-regleringar ska styra företagen och minska ägares makt. Vad har vi glömt från 1989? Är marknadsekonomin hotad? Är demokratin hotad?
Inledningstalare är Krassen Stanchev, Sofia Universitet. Därefter paneldiskussion med Margareta Cederfelt, riksdagsledamot (M) och vice ordförande i OSCE PA, Nils Karlson, professor och VD Ratio och Mats Kinnwall, chefekonom Teknikföretagen.
Moderator är Anders Ydstedt, styrelseordförande Svensk Tidskrift.
Välkommen till webbinarium!
Webbinaret hålls på engelska. Se det här.