Nyhetsbrev 201113

Femtio år i Bohmans anda
Den 14 november 1970, på Farsta Gymnasium, kom det avgörande klubbslaget som bekräftade att Gösta Bohman valts till ny partiledare. En personstrid som också handlade om viktiga politiska vägval hade därmed avgjorts. Inte utan uppslitande former, skriver Hans Wallmark med anledning av femtioårsjubileet.
Munkhammar hade rätt om välfärden
I Sagan om välfärdens återkomst – den stora statens fall från 2004 beskrev Munkhammar ett antal faktorer som gör att den skattefinansierade välfärden står inför stora strukturella utmaningar. 16 år senare är det tydligt att Munkhammar hade rätt, skriver Isak Kupersmidt.
Demokratin står på spel i eftervalets Amerika
I demokratiska samhällen avgörs val genom folkets röster. Den demokratiska processen i USA valde president Trump år 2016. Fyra år senare, efter att alla lagliga röster räknats och verifierats, så kan samma process kräva att han frivilligt avsäger sig makten till förmån för någon annan, skriver Tanja Porcnik.
Ligger för mycket utbildning bakom den växande instabiliteten?
”Med en rulle gaffeltejp och en back starköl fixar vi vad som helst!” Idag har denna okomplicerade värld ersatts av regelverk som alkohollagar, GDPR-policies, arbetsmiljöregleringar, värdegrundsdokument, likabehandlingspolicies och mångfaldsplaner, skriver Janerik Larsson.
Generalen
Nu är det 50 år sedan Charles de Gaulle lämnade jordelivet. Kort tid efter att han lämnat posten som den franska republikens president tog historien slut för en av 1900-talets mest uppmärksammade politiska aktörer i hemmet i Colombey-les-deux-Églises. Han hann med mer än de flesta, skriver Mats Fält.
Drömmen om den tyska skogen
Den tyska självuppfattningen har, på gott och ont, formats av skogen som kulturmiljö. Drömmen den tyska skogen har djupa rötter, i vissa fall lika djupa som Europas historia, skriver Daniel Bergström.
Ur arkivet: Demokrati och frihet
“Den debatt Svensk Tidskrift tagit upp är emellertid utomordentligt angelägen. Idag mera än någonsin tidigare. Det är strängt taget anmärkningsvärt, att den öppna västerländska demokratins villkor och kännetecken inte ägnats större uppmärksamhet hos oss än vad fallet varit hittills.”
Strategin
Ny teckning av Hans von Corswant.