Nyhetsbrev test 1

Myten om den företagsamma staten
Det som gjorde Sverige så framgångsrikt under den senare delen av 1800-talet var en liberalism som behandlade folk som vuxna människor, kapabla att fatta egna beslut, skriver Deirdre Nansen McCloskey och Alberto Mingardi.
Ett ödesval i väster
I tisdags gick medborgarna I USA till val, ett val som ofta har beskrivits som ett ödesval, det handlade om nu eller aldrig. Det stora engagemanget bland medborgarna märks tydligt inte minst i det höga valdeltagandet. Valdeltagandet var det högsta på 120 år, konstaterar Margareta Cederfelt, på plats som valbevakare.
Vem hade räknat med detta?
Det är lätt att blanda sammas analyser med önsketänkande i ett läge när i stort sett hela etablissemanget har samma favorit, skriver Örjan Hultåker om prognoserna inför det amerikanska valet.
Trump har nått bättre resultat än de flesta Européer väntat sig. Varför?
Precis som för fyra år sedan så har de flesta europeiska mediehus förutspått en massiv seger för demokraterna. Nu är valresultatet mycket jämnare än förväntat. Hur kommer det sig, funderar Rainer Zitelmann.
Låt demokratin rädda världen
Lever man i föreställningsvärlden att människors välfärd och deras liv ska offras för att planeten ska överleva och att man själv har lösningen, underordnas demokratin snabbt de egna politiska målen, skriver Gunnar Hökmark.
Religionsfrihet förr
Ibland retar man sig på hur företeelser i historien framställs. Speciellt när det som diskuteras har kopplingar till aktuella diskussioner om allvarliga saker. Inte sällan handlar det om religion, ett ämne som vi svenskar ofta har svårt att hantera, skriver Mats Fält.
Har moderaterna återfunnit kompassen? Ett samtal med Christofer Fjellner
Inför att Moderaterna nu presenterar ett nytt idéprogram har vi talat med Christofer Fjellner, som är ordförande i programkommittén. De som tidigare saknade en tydlig kompassriktning och ordet ”liberalkonservatism” kommer inte att bli besvikna på det nya idéprogrammet, försäkrar han i samtal med Svensk Tidskrift.
Plutten drömmer i barnkammaren
Veckopoeten skaldar om makt och demokrati.
Ur arkivet: Vem älskar idéprogram?
“Det finns ju ofrånkomligen alltid en konflikt mellan individ och kollektiv; den följer ur det faktum att vi alla som individer är beroende av andra individer, och att vi alltså, för vår egen skull, har intresse av att det finns vissa gemensamma spelregler. Men de måste då i sin tur följas också när vi tycker att de stör vår egen frihet. Hur den gränsen skall dras, hur avvägningarna skall göras, är en svår men viktig diskussion”
Valfläsk
Ny teckning av Hans von Corswant.