Nyhetsbrev 201211

Inget utrymme för kompromisser om rättsstatsprinciperna i EU
Det finns inget utrymme för kompromisser om rättsstatsprinciperna i EU. För oss som varit kritiska till återhämtningsfondens storlek är det helt avgörande att det finns mekanismer på plats som skyddar mot korruption, skriver Jessika Roswall.
Miljörörelsen präglas av irrationell domedagspredikan
Klimatdebatten i media har reducerats till en enda svavelosande domedagspredikan. De svåra frågorna om hur vi ska balansera åtgärder försvinner i upprepningarna om att vi är på väg mot undergången. Utan analys och granskning, blind för hur vi i Sverige faktiskt minskat utsläpp och blind för hur det vi gjort visar hur mycket mer som kan göras i hela världen, skriver Gunnar Hökmark.
Krisernas tid
Det var mycket som avstannade i år för att världen fick panik. Ironiskt nog var det en annan grupp paniker som drog den kanske största nitlotten – apokalypsens förespråkare i klimatrörelsen, skriver Rebecca Weidmo Uvell.
Ekströms soppa
Den soppa hon tillsammans med sitt parti och vänstern i skoldebatten håller på att koka ihop, riskerar att få både valfriheten och arbetet för mer kunskap i skolan att drunkna. Den är en blandning av fördomar, rykten och bristande logik som strider mot väldigt mycket av det Ekström tidigare stod för och försvarade, skriver Mats Fält.
Ett bra idéprogram
Med ”Frihet och ansvar” som ledord ansluter det väl till den liberalkonservativa traditionen från Gösta Bohman. Man har elegant vävt in tanketrådar från senare år till ett sammanhängande balanserat mönster. Nya företeelser i vår tillvaro som massinvandring, utanförskap och gängkriminalitet uppmärksammas. Mot denna bakgrund är betoningen och tron på fortsatt mänskligt framåtskridande välkommen, skriver Lars Tobisson.
Fältprästens berättelser
Han kan komma med tidningar och brev eller julgodis, men han skall vara där, och då öppnar sig möjligheterna. Det är bara när man är där, som man kan vinna förtroende – eller bättre uttryckt – som man kan förtjäna förtroende. Förtroendet är nyckeln till allt en fältpräst kan göra just som präst, skriver Christian Braw.
Försvaret för ett fritt näringsliv kan aldrig vila
Där finns en av de allra viktigaste slutsatser jag drar av Westerbergs presentation: det handlar förvisso om försvaret för fritt näringsliv men det handlar framför allt om att generation för generation vinna de ungas förtroende och förståelse, skriver Janerik Larsson.
I Heckschers fotspår
Svensk Tidskrift startade 1911 med Eli Heckscher som redaktör och 1929 tog samme Heckscher initiativ till Ekonomisk-historiska institutet vid Handelshögskolan i Stockholm. Heckschers gamla institut heter numera Institutet för ekonomisk-historisk och företagsekonomisk forskning (EHFF). Vad kan då vara mera naturligt än att en antologi med titeln Past, Present and Future: Economic History in Eli F Heckscher’s Footsteps, redigerad av EHFF:s nuvarande direktör Erik Lakomaa och med flera medverkande författare knutna till institutet, anmäls i just Svensk Tidskrift? Benny Carlsson gör just det.
Tankar inför den Svenska Pandemiens högtidssammankomster
Tankar av dess självständiga sekreterare, förmedlade av Veckopoeten.
Ur arkivet: Det går utför med lussetraditionerna
Här förefalls ljuskronan bäras av en ung man. Hädelse! Om han inte är student, förstås, då kan det väl som gamla tider ursäktas för att tigga ihop till skolavgifterna. Eller i de militära, där har ju gossarna fått sköta traditionen själva länge nog för att det ska vara förståeligt. Eller kanske etnolog, en av Sveriges första dokumenterade lucior ska ju ha varit en man.
Bekymmer
Ny teckning av Hans von Corswant.