Nyhetsbrev 210205

En ljusning i de transatlantiska relationerna
”Man kan alltid räkna med att USA gör det rätta – efter att ha prövat allt annat.” Så beskrev Winston Churchill USA:s beslut att till sist förklara krig mot Nazityskland. Detta gäller än i dag, särskilt i ljuset av Trumps valförlust. President Bidens rivstart ger därför anledning till efterlängtad optimism i USA men även för oss i Europa, skriver Hans Wallmark och Göran Montan.
Trumpismens rötter
För en gammal amerikavän har de senaste åren varit sorgesamma. Att se någon som på det hela taget personifierar de sju dödssynderna bli folktribun i en nation som gör anspråk på moraliskt och demokratiskt ledarskap har känts som en resa till nattens ände, skriver Benny Carlson.
Det är inte första gången Ursula von der Leyen rör till det!
EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, blir utsatt för alltmer kritik när upprördheten växer över EUs misskötta upphandling av vacciner. EUs medlemsländer gav EU-kommissionen i uppdrag att upphandla vacciner för deras räkning – och detta har visat sig vara ett stort misstag, skriver Rainer Zitelmann.
Arbete lönar sig alltid
Med Moderaternas krav på kraftigt höjda lönenivåer för arbetskraftsinvandring spänner partiet åter igen vagnen framför hästen, och riskerar att få igenom ett förslag som skulle bli dödsstöten för tusentals småföretagare, skriver Amanda Wollstad.
Linje 2 får inte bli lösningen
Den svenska elmarknaden har problem. Små marginaler i nät och produktion klarar inte av kylan. I veckan har det oljeeldade Karlshamnsverket startats och när detta publiceras spår Svenska Kraftnät att elförbrukningen blir den högsta på flera år, 25.700 Megawatt med ett elpris på 2 kronor per kWh som följd. Men att staten ska garantera kärnkraftsproduktion eller ge kommunerna ännu mer möjlighet att köra olönsam kraftvärme är inte lösningen. Vi behöver en marknadsmodell som ger incitament för privata företag att skapa stabila leveranser av el, skriver Anders Ydstedt.
Sjöfararmakter och frihet
Andrew Lambert är professor i sjöfartshistoria vid King’s College i London. I sin intressanta bok Seapower States redogör han för hur fem sjöfartsländer genom historien, antikens Aten och Kartago, republiken Venedig, Nederländska republiken och Storbritannien, alla utvecklade en identitet som havsherravälden med handel, öppenhet och politiska system med inkludering och maktdelning som attribut, skriver Erik Herbertson.
Extra allt om Birger jarl
Totalhistoria kunde vara en bra beskrivning av Dick Harrisons ”Jarlens Sekel” om Birgers tid och samhälle. Författaren tar sig i princip an allt som läsaren kan tänkas vilja veta om perioden. Från kungarna till trälarna och allting däremellan, skriver Mats Fält.
Slutstriden
Totalhistoria kunde vara en bra beskrivning av Dick Harrisons ”Jarlens Sekel” om Birgers tid och samhälle. Författaren tar sig i princip an allt som läsaren kan tänkas vilja veta om perioden. Från kungarna till trälarna och allting däremellan, skriver Mats Fält.
Ur arkivet: Levande minoritetslitteratur
“Arbetet avrundas i en tankeväckande essä av Claes Zilliacus, som utifrån Gilles Deleuzes och Félix Guattaris tankar om minoritetslitteraturens predikament i essän Pour une littérature mineure söker skildra den svenskspråkiga litteraturens banor. Med Kafkas osäkert trevande prosa som utgångspunkt finner han talande exempel på den frihet gentemot språkliga och genregrundade normer all minoritetslitteratur uppvisar. Det är en fascinerande skildring från Runeberg till våra dagar, som skänker hopp alla motgångar till trots om att den svenskspråkiga litteraturen i vårt östra grannland skall fortsätta blomstra.”
Klavertramp
Ny teckning av Hans von Corswant.