Nyhetsbrev 210219

Life, liberty and avoiding responsibility for my own happiness
Rätten till mitt liv, min frihet och att få söka min egen lycka definierade både politik och kultur i västvärlden. Nu verkar dock ett skifte ske, det privata har blivit det politiska och det politiska har blivit det privata, skriver Samuel Jonsson.
Att rätta till en historisk oförrätt
Beslutet kan ses som ett försök från Storbritannien att rätta till en historisk oförrätt mot Hongkong. Storbritannien degraderade successivt Hongkongbornas brittiska medborgarskap för att ersätta det med ett dåligt substitut. Detta är något som länge lagt en mörk skugga över Storbritanniens reträtt från Hongkong, skriver Martin Levanto.
Inte ”den förste presidenten i historien”
Donald Trump är den förste avgående president på 150 år som bryter mot traditionen. Men frågan är, om inte den tillträdande presidenten FD Roosevelts demonstrativa brott mot övergångstraditionerna under den stora bankkrisen 1933 hade större konsekvenser. Lars Elinderson tittar närmare på vad brott mot demokratiska traditioner kan leda till.
Förberedd, inte nödbedd
Även om våra svenska hus är bättre rustade för vinterväder blir det fort isande kallt om strömmen försvinner. Även om våra rör inte fryser sönder försvinner vattnet fort när det inte längre finns ström att pumpa ut det. Och även om kylvaror klarar sig ute så länge det är kallt är rå, halvfryst mat ingen hitt när man redan är trött och kall, skriver Amanda Wollstad.
Norskt systemförsvar
Egentligen är det häpnadsväckande att ett parti som vill slå sönder samhällssystemet i ett av världens rikaste, lyckligaste och vackraste länder lyckats få plats i parlamentet. Just därför är det viktigt att påminna om allvaret bakom de ofta vackra parollerna om folklig makt och rättvisa, skriver Mats Fält.
Rasrisk på Konstfack
Veckopoeten skaldar om lugna vatten och stormiga hav.
Bokrea!
Bokrean är en av få saker som lyser upp i februarimörkret, särskilt en så grå vår som denna. Svensk Tidskrift vill förstås inte vara sämre och därför sänker vi nu tillfälligt priset på våra årsböcker.
Ur arkivet: Den svenska isolationismen
Det är inte ett problem enbart för partiet; det hindrar en för landet helt nödvändig säkerhetspolitisk omorientering, nödvändig eftersom den säkerhetspolitiska terrängen inte längre stämmer med kartan. Det är heller inte ett problem enbart för Sverige, eftersom Sverige sitter med nyckeln till flera grannländers säkerhetspolitiska lösningar, lösningar som dessa länder vill fa till stånd innan det är för sent.
Dimridå
Ny teckning av Hans von Corswant.