Nyhetsbrev 210312

Samhällssolidaritet och konflikt under coronapandemin
Katastrofforskning har länge visat att det inledningsvis efter en katastrof uppstår en ökad solidaritet i samhället. Tidigare konflikter skjuts i bakgrunden och samhället brukar präglas av att människor hjälper varandra. Men efter en period falnar sammanhållningen och gamla konflikter föds på nytt och återuppstår, skriver Örjan Hultåker.
Ett ofärdsår
Den 13 mars är det på dagen ett år sedan Danmark stängde gränserna. Sedan föll Europas länder som furor. Från en dag till en annan var den fria rörligheten som bortblåst. Konsekvenserna av det kommer vi få leva med länge, skriver Amanda Wollstad.
Rösta nej till ökad skuldsättning
Det är kommande generationer som kommer behöva betala priset för den ökade skuldsättningen i samhället. Riksdagen borde därför rösta nej till godkännandet av EU-skuldpaketet den 24 mars. Det skriver Johannes Nathell och Theo Herold.
Varifrån kommer pärmen?
Den moderna världen må bygga på revolutionerande uppfinningar och viktiga ideologiska milstolpar, men utan något sätt att förvara dokument skulle den upplösas i ett hav av lösa papper, skriver Vladimir Lukic.
Krisbearbetning nu och då
Sverige-Finland har genomlidit många svåra kriser, inte minst perioder av missväxt och svält. Den praktiska krishjälpen har inte alltid varit lättfördelad, men den andliga har nått rikets alla hörn, konstaterar Christian Braw.
Löften som inte håller
”Quo Vadis, Aida?” är en väldigt tydlig film om en oerhört tragisk episod i modern europeisk historia. Den skildrar upptakten och efterspelet till massakern i Srebrenica i Bosnien i juli 1995. Huvuddelen av filmen handlar om hur tusentals desperata människor försöker komma undan de bosnienserbiska styrkornas våld, skriver Mats Fält.
Tankar i vårbrukstid
Veckopoeten skaldar om försörjning och hopp.
Ur arkivet: Mammig statschef brittisk imperiesymbol
“Som få tider lockar den viktorianska, mellan 1839 och 1901. Där jagar detektiver råa mördare, söker vetenskapsmän utröna gorillans människolikhet, och frilägger teologer trons väsen. Allt med flit och fasta värden som röd tråd.”
Lööfs val
Ny teckning av Hans von Corswant.