Nyhetsbrev 210326

Ett farligt ord i samhällsstyrningens tjänst
Hur trohet mot ”den värdegrund som gäller” skulle kunna påverka svaret på en vetenskaplig forskningsfråga är svårt att inse. Finns det verkligen svar som är förbjudna som stridande mot värdegrunden hur vetenskapligt säkra de än må vara? På vem ankommer det att utfärda och övervaka sådana förbud? Stig Strömholm funderar över den forskningspolitiska propositionen.
Så återupprättar vi den nordiska gemenskapen efter pandemin
Pandemin prövar sammanhållningen och tilliten. Den 16 mars hölls en extrainsatt riksdagsdebatt om gränshinder i Norden och särskilt situationen i gränsregionerna. För att återupprätta förtroendet för samarbetet måste arbetspendlingen och gränshandeln prioriteras från politiskt håll. Covid-19 visar även att vi måste fördjupa samordningen kring säkerhet, försvar och civil beredskap, skriver åtta moderata företrädare för Nordiska Rådets svenska delegation.
Litar svenskarna på regeringen?
Har svenskarna så stor tillit till regering och myndigheter att landet kan utforma en strategi som bygger på den tilliten? Frågan är komplex och det finns inte något entydigt svar, skriver Örjan Hultåker.
Rättsstaten som gjorde sylt av morötter
Nyligen röstade riksdagen för EU:s långtidsbudget och återhämtningsfond. Det är illa nog att överenskommelsen går på tvärs med svenska intressen, fördubblar EU:s utgifter, leder till kraftigt ökad svensk avgift, ger EU rätt att emittera skuld samt öppnar för beskattningsrätt. Till detta kan lägga ytterligare ett avgörande problem: att rättsstatens principer undermineras av detta avtal, skriver Charlie Weimers.
Har SR en budget för mediestöd?
Häromveckan hade lokaltidningen Sydsvenskan en stor annons på nätet för Sveriges Radios utbud. Men varför just de? Anders Ydstedt försöker gå till botten med hur SR fördelar sin annonsbudget – och varför.
Företagsledaren som ropade varg
“Bara i fantasin” är inte så bara, i alla fall inte om du frågar klåfingriga politiker och ambitiösa jurister. Amanda Wollstad försvarar den fria tanken, och rätten att bejaka mörkret inom oss.
Möller är en dålig förebild
När Möller diskuterar ras är det inte en fråga om vem som är svensk utan också om vilka familjeträd som ska kapas. Oavsett om det är av ekonomiska eller eugeniska orsaker så uppfattas människor genetiskt mindre värda och generna skall stoppas från att spridas, skriver Klas Hjort.
När Mao var gud
Studier av historien om Maos anhängare i Sverige rekommenderas. Inte för att den är något slags sedelärande berättelse eller förklarar utfallen i valen för 50 år sedan. Nej, det är för att den erbjuder en resa in i en värld full av absurda åsikter och lika bisarra reaktioner på händelser i omvärlden. Mitt i det folkhemska 1970-talet när det var som mest, skriver Mats Fält.
Finns en hemlig plan: ”Grön Banan”?
Veckopoeten skaldar om hemliga planer och offentlig inkompetens.
Ur arkivet: Nyateismen fejkar om Påsken
“Påståendena är helt enkelt lögn och så långt ifrån vetenskap och kritiskt tänkande man kan tänka sig. Det vill säga precis motsatsen till självbilden hos de som sprider memen i upphetsning att driva med kristendomen.”
Presskonferens
Ny teckning av Hans von Corswant.