Nyhetsbrev 210409

Tala klarspråk om Rysslands invasion av Ukraina
Lösningen kan aldrig vara att adoptera Rysslands nyspråk. Ryssland och Ukraina är inte jämbördiga och medskyldiga aktörer i en gemensam konflikt. Ryssland har invaderat Ukraina, och bedriver krig på ukrainsk mark. Det är fakta, skriver Amanda Wollstad.
Parlamentsval i Bulgarien
En valobservation under Covid-19 medför självklart utmaningar men är viktig att genomföra. Det finns åtskilliga exempel på hur regeringar beskär demokratin under rådande pandemi, rapporterar Margareta Cederfelt från Sofia.
En folkomröstning som förändrade Sverige
Under brinnande pandemi kämpade en liten skara västeråsare för att rädda sin flygplats från nedläggning. Anna Hård af Segerstad skriver om kampanjen – och segern – som kan utgöra en nystart för diskussionen om de regionala flygplatsernas betydelse.
Lögnaren Biden
Debatten om demokratins villkor borde trots allt vara ett område där sans och balans kunde få en ny chans. Så har dess värre inte alls blivit fallet. Snarare tvärtom, skriver Mats Fält.
Hitlers recept
Man skall prägla hela samhället, människors hela liv, ända in i sängkammaren. Det skall inte finnas några privata områden, ingen statsfri zon, förklarar Christian Braw i en essä om hur Hitler tog – och behöll – makten.
Marschen till Värdegrund
Veckopoeten skaldar om rättade led och räta tankegångar.
Ur arkivet: Europas glömda krig
“Kriget kräver dödsoffer varje vecka. Skadade så gott som dagligen. Runt 1,5 miljoner människor har tvingats fly sina hem och lever som internflyktingar i Ukraina.”
Demokratin
Ny teckning av Hans von Corswant.