Nyhetsbrev 210423

MP kan fara och flyga
Det har aldrig handlat om Bromma. Knappt ens om flygets miljöpåverkan. Det handlar om ett oresonligt förakt för individens rörelsefrihet, skriver Amanda Wollstad.
Lämnade M kyrkan i händerna på S?
Den kvardröjande partipolitiseringen av kyrkan är intressant i det att den avspeglar en fundamental analytisk svaghet hos borgerligheten: Man tror att socialdemokrater tänker som man själv gör, åtminstone på ett övergripande plan, skriver Fredrik Johansson.
Lämna inte Bromma utan plan
Lärdomarna från kärnkraftsavvecklingen är att en stängning av Bromma och en planerad flytt till Arlanda kräver många långsiktiga delbeslut. Kapaciteten på Arlanda måste vara byggd och finnas på plats så att det under överskådlig tid finns utrymme för det flyg som vill vara där, skriver Örjan Hultåker.
CDU rasar i opinionsmätningar efter maktkampen
Interna partitvister innebär nästan alltid en maktkamp, men striden mellan Söder och Laschet handlade verkligen inte om något annat – det fanns absolut inga märkbara politiska skillnader mellan de två motståndarna, skriver Rainer Zitelmann.
Folkmakt och frihetlighet i en postdemokratisk tid
Kanske man kan tycka att vi skulle ha lämnat de här rätt dammiga tiderna bakom oss och nu leva i en tid av en upplyst demokratisk samhällsordning. Vad kan 1800-talsfigurer som Geijer och Fryxell säga oss om vår tid? Kanske mer än vi tror i dessa tider av Trumpsk, eller för den delen Lövensk, utmaning mot det demokratiska arvet, skriver Björn Hasselgren.
Det sämre Tyskland
För att inte riskera att bländas av propagandan eller personliga erfarenheter från den lilla världen är det nyttigt att ibland påminna sig om hur det egentligen var i Sovjetunionens lydigaste vasallstat, bonde- och arbetarstaten i mitten av Europa, skriver Mats Fält.
Inför Första maj 2021 – och riksdagen efter nästa val
Veckopoeten skaldar om demokrati och svåra val.
Welcome to Free Market Road Show i Stockholm!
Brands and patents are important parts of private property rights. How is the situation for intellectual property rights today? What are the libertarian perspective of intellectual property rights? What could be done to bring out more innovation? Please join us at FMRS Stockholm to learn more, writes Anders Ydstedt.
Ur arkivet: Om att inte förstå Kina
“Kan det möjligen ha berott på en brist i optiken – att en västerländskt betingad brytning i linsen fått oss att feltolka kinesiska beteendemönster?”
Flygande planer
Ny teckning av Hans von Corswant.