Nyhetsbrev 210507

2020 – Året som ställdes in
I mars 2020 stängde världen ner, och vi är ännu långt ifrån en återgång till det normala. Det är ett annorlunda år som sammanfattas i Svensk Tidskrifts årsbok för 2020, skriver Amanda Wollstad.
Sverige ska inte stödja diktaturen i Belarus
Allt fler reagerar mot det olämpliga i att Sverige indirekt stödjer regimen i Belarus genom att möjliggöra en affär i mångmiljardklassen. Statsrådet Anna Hallberg och Exportkreditnämnden (EKN) har varit kallade till riksdagen för att kommentera. Starkt kritiska frågor restes från många partier. EKN ska på ett kommande styrelsemöte nu i maj fatta beslut om huruvida myndigheten ska gå vidare. Det finns goda skäl att säga nej, skriver Lars Hjälmered och Hans Wallmark.
Dumt, dyrt och dåligt med socialiserad kollektivtrafik
Vad skulle du tycka om kollektivtrafiken blev runt 10 procent dyrare över en natt, men utan att den blev bättre? Faktum är att det skulle riskera bli resultatet av den politik som förespråkas av Vänsterpartiet och Socialdemokraterna. Med en socialiseringspolitik vill de bedriva hela eller delar av trafiken som offentligt monopol. Den politiken har nu granskats av välrenommerade EY. Dumt, dyrt och dåligt är slutsatsen, skriver Kristoffer Tamsons.
Trump är granne med kaos
Striden mellan Trump och de som vill rädda det republikanska partiet handlar inte om höger och vänster, det är en fråga om en principlös egocentrikers plats i ett tidigare i huvudsak seriöst högerliberalt parti, skriver Mats Fält.
Hur världen blev rik
Hur kom välståndet till världen? Efter en lång period då levnadsstandarden förändrades föga i samhällen som hade förblivit statiska i årtusenden, uppstod kapitalismen på 1700 och 1800-talet och ledde till en dramatisk förbättring av människors levnadsvillkor. Rainer Zitelmann har läst McCloskey och Carden.
Fantastiska berättelser
Ted Chiang är en författare som under några decennier skrivit noveller, eller kanske de kan benämnas skönlitterära essäer? Genom att empatiskt beskriva saker som inte har hänt, och kanske inte alls kan hända, blir läsningen en upplevelse i att vidga sin egen fantasi, se bortom det möjligas gräns och ganska ofta komma tillbaka till frågan: ”Hur skulle det vara om…?” Patrik Strömer har läst Berättelser om ditt liv och Utandning.
Kvotering är begärd och ska verkställas
Veckopoeten skaldar om förutsättningar och utfall.
Se FMRS Stockholm i efterhand
I måndags avhölls Free Market Road Shows digitala turnéstopp i Stockholm. Ämnet var intellektuell äganderätt och patent, ett synnerligen aktuellt ämne i dessa vaccintider – och inte utan kontroverser.
Ur arkivet: Ja eller nej till ett självständigt Skottland?
“Skottland har väl inget mer än whisky! säger någon annan, och glömmer bort att Skottland är Europeiska Unionens största olje-och naturgasproducent, att Skottland är en av Europas största turistdestinationer och att Edinburgh, huvudstaden, är Europas tredje största finanscentrum.”
IG
Ny teckning av Hans von Corswant.