Nyhetsbrev 210702

Ett attentat mot vår demokrati
Regeringskriser är intet mot den våldseskalering vi ser i delar – allt fler – av Sverige. Snart kommer kriminalpolitiken vara det enda som spelar roll, skriver Amanda Wollstad.
I förfasningens rike ersätts ansvar av aktivism
Så ännu en gång en tragedi och ett uttryck för en grov kriminalitet som hotar vårt samhälle. En chock och tragedi för anhöriga, vänner och kolleger. En attack på vårt rättssamhälle som i sin brutalitet avslöjar hur grov och utmanande brottsligheten blivit. Och så än en gång de tomma orden som blir meningslösa eftersom de inte följs av handling, skriver Gunnar Hökmark.
Statsmaktens förfall
När statsminister Stefan Löfven riskerade att avsättas av en riksdagsmajoritet var han också beredd att låta olika särintressen utforma hans och regeringens bostadspolitik, skriver Örjan Hultåker.
Vägen till en swexitdebatt är kantad av goda intentioner
En tolkning av det sjunkande stödet för Sveriges EU-medlemskap är att EU-kommissionen gång på gång klampar in på områden som Kommissionen antingen inte har något fördragsstöd att ta initiativ inom, alternativt formulerar ”strategier” för att komma runt fördragen, skriver Anders Edholm.
Därför leder lägre skatter till fler jobb
Skatt är grunden i all politisk debatt. Det är genom skatten vi finansierar gemensam trygghet och välfärd, men också genom skattenivåer och konsumtionsskatter vi försöker styra människor och företags beteenden. Därför har vi skatt på tobak, alkohol, fossila bränslen – och arbete? Jacob Lundberg varnar i ett utdrag ur sin bok Allt du behöver veta om skatter för straffskatterna på arbete.
Österrike-Ungern vinner alltid
Många av oss som är tryggt ideologiskt förankrade på politikens högra planhalva är nästan proffs på att förlora. För riktiga högermän är det en del av DNA-kedjan att sörja svunna tider, glömda ideal och riken som för länge sedan lämnat världen, skriver Mats Fält.
Så ser svenskarna på de rika
Fastän rika ofta tillskrivs egenskaper som flitig och visionär kan dessa positiva egenskaper inte jämföras med negativa egenskaper så som oärlig, hänsynslös, girig och självupptagen, skriver Rainer Zitelmann.
Vox populi
Veckopoeten skaldar om populism och elitism.
Glad sommar och en intellektuell höst önskar Svensk Tidskrift
För de flesta av oss har pandemin inneburit att vi varit mer stationära än vanligt och kanske hunnit läsa mer. Förhoppningsvis kommer det att gå att resa igen snart. Svensk Tidskrift har under pandemin underhållit sina internationella kontakter digitalt och läsarna har fått ta del av flera nya skribenter från våra nätverk, skriver Anders Ydstedt.
Ur arkivet: Självständighetsförklaringens brokiga historia
“Självständighetsförklaringar har naturligtvis precis som alla genrer sina klichéer och slitna troper. Men för en verklig konnässör skänker även detta njutning, eller i vart fall en varm och ombonad känsla av igenkänning.”
Sommarsurr
Ny teckning av Hans von Corswant.